Namen projekta je ustvariti in voditi sistem izobraževalnih dejavnosti (tečajev in seminarskih ciklov), ki pokrivajo področje podpornih tehnologij.