Cílem projektu je vytvoření a spuštění systému vzdělávacích aktivit (kurzů a seminářů) v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením.